Dispensation – Etablering af handicapfiskeplads ved Starup

Offentliggjort: 17. februar 2022

Klagefrist: 17. marts 2022

NBL § 3 og § 16 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af en boardwalk og en handicapfiskeplads på matr.nr. 4a Sdr. Starup By, V. Starup.

Læs hele dispensationen
Kortbilag