Offentliggjort: 21. juni 2022

Klagefrist: 19. juli 2022

Museumsloven § 29j – Efterfølgende dispensation efter museumsloven til fjernelse af digestykke på matr.nr. 1b Snittrup, Lunde.

Læs hele afgørelsen