Offentliggjort: 8. november 2021 – 10:15
Klagefrist: 6. december 2021 – 23:59

NBL § 3 og § 16 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at forlægge hjulsporet “Redningsvejen” på en ca. 500 m lang strækning på matr.nr. 156eh Bjerregård, Lønne.

Se hele afgørelsen