Offentliggjort: 22. april 2022.

Klagefrist: 20. maj 2022.

NBL § 17 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af en tilbygning på matr.nr. 1kl Henne By, Henne.

Læs hele afgørelsen
Kortbilag