Offentliggjort: 17. november 2021 – 9:30
Klagefrist: 15. december 2021 – 23:59

NBL § 17 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af 5 rækkehuse og 5 depotrum på matr.nr. 32a Agerbæk By, Fåborg.

Se hele afgørelsen
Kortbilag
Situationsplan