Offentliggjort: 24. november 2021 – 8:00
Klagefrist: 22. december 2021 – 23:59

NBL § 17 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af et enfamiliehus på matr.nr. 129ee Varde Markjorder.

Se hele afgørelsen
Kortbilag

Opdateret

23. november 2021