Offentliggjort: 29. juli 2022

Klagefrist: 26. august 2022

NBL § 17 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af et enfamiliehus, en garage og en overdækket terrasse på matr.nr. 129cf Varde Markjorder.

Læs hele afgørelsen