Offentliggjort: 4. februar 2022
Klagefrist: 4. marts 2022

NBL § 17 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af et enfamiliehus i 2 plan, en åben overdækning og en integreret dobbeltgarage på matr.nr. 129 dy Varde Markjorder.

Se hele afgørelsen
Kortbilag