Offentliggjort: 14. oktober 2022

Klagefrist: 11. november 2022

NBL § 17 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af et udhus på matr.nr. 1dg Ølgod By, Ølgod.

Læs hele dispensationen
Kortbilag