Dispensation – Oprensning af voldgraven ved Slotsbanken

Offentliggjort: 30. august 2022

Klagefrist: 27. september 2022

NBL §§ 3 og 16 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af dele af voldgraven omkring Slotsbanken beliggende matr.nre. 1as Kongsgård, Varde Jorder og
53b, 53e, 53f, 154a Varde Markjorder.

Læs hele afgørelsen
Kortbilag
Dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen