Dispensation -Opsætning af skulptur ved Skolevænget, Oksbøl

Offentliggjort: 20. juli 2022

Klagefrist: 17. august 2022

NBL § 17 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af skulptur “Tribute to the Planet” på matr.nr. 9ef Oksbøl By, Ål.

Læs hele afgørelsen
Kortbilag