Offentliggjort: 21. juli 2022

Klagefrist 18. august 2022

NBL § 3 – Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til rydning af opvækst ved en sø beliggende matr.nr. 1e, 3f Biltoft By, Næsbjerg.

Læs hele afgørelsen