Offentliggjort: 23. december 2021

Klagefrist: 20. januar 2022

NBL § 17 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af et udhus og overdækning på matr.nr. 31a Ho By, Ho.

Læs hele afgørelsen
Kortbilag