Offentliggjort: 3. november 2021 – 8:00
Klagefrist: 1. december 2021 – 13:54

NBL § 16 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførele af sommerhus og carport på matr.nr. 5en Kvie By, Ansager.

Se hele afgørelsen
Kortbilag