Dispensation – Søviggårdvej 37, 6851 Janderup

Offentliggjort: 16. juni 2022

Klagefrist: 14. juli 2022

NBL §18 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af en tilbygning, et overdækket areal og 2 drivhuse på matr.nr. 7a Søvig Mark, Janderup.

Læs hele afgørelsen
Kortbilag