Offentliggjort: 11. februar 2022

Klagefrist: 11. marts 2022

NBL § 17 – Dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 17 til opførelse af et sommerhus og et integreret overdækket areal på matr.nr. 7bu Henne By, Henne.

Læs hele dispensationen
Kortbilag