Offentliggjort: 14. juni 2022

Klagefrist: 12. juli 2022

NBL § 18 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opstilling af legeredskaber og etablering af bålhus på matr.nr. 10bh Oksbøl By, Ål.

Læs hele afgørelsen
Kortbilag