Offentliggjort: 10. maj 2022.

Klagefrist: 7. juni 2022.

NBL § 17 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af lege- og fitnessredskaber på matr.nr. 9ef Oksbøl By, Oksbøl.

Læs hele afgørelsen
Kortbilag