Offentliggjort: 14. oktober 2022

Klagefrist: 11. november 2022

NBL § 17 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af et hængekøjesystem med 3 hængekøjer på matr.nr. 4q Sig By, Thorstrup.

Læs hele afgørelsen
Kortbilag