Offentliggjort: 17. februar 2022

Klagefrist: 17. marts 2022

NBL § 17 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af 4 containere på matr.nr. 2k Sig By, Thorstrup.

Se hele afgørelsen
Kortbilag