Dispensation til at gennemføre naturpleje langs Holme Å

Offentliggjort: 31. maj 2022

Klagefrist: 28. juni 2022

NBL § 3 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at gennemføre naturpleje langs Holme Å.

Læs hele afgørelsen
Plejeplan