Dispensation til fjernelse af birke- og pileopvækst

Offentliggjort: 19. april 2022

Klagefrist: 17. maj 2022

NBL § 3 – Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til fjernelse af randbeplantning af birke- og pileopvækst ved sø, samt til fjernelse af en ø i sø beliggende matr.nr. 2g Vrenderup By, Fåborg.

Læs hele afgørelsen.