Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven til at gennemføre naturpleje og etablere en rørbro i Skødstrup Enge

Offentliggjort 12. oktober 2022

Klagefristen udløber 9. november 2022

Se tilladelse (åbner i nyt vindue)