Dispensation til oprensning af to søer på matr. nr. 1ap, 1ao, 1bh Øse By, Øse

Dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 til oprensning af to søer på matr. nr. 1ap, 1ao og 1bh Øse By, Øse

Dispensation