Askærgårdvej 52, 6800 Varde, matrikel nr. 12n, Sig By, Thorstrup

Klagefristen udløber 3. august 2022

Tilladelse 

Bilag