Offentliggjort: 9. november 2021 – 14:32
Klagefrist: 7. december 2021 – 23:59

Primo Danmark Endelig tilladelse til 2 ATES boring Primo Danmark  Jernbanegade 11, 6862 Tistrup, matrikel nr. 1b, Tistrup By, Tistrup

Se tilladelsen

Kortbilag

Bekendtgørelse

Generelle vilkår for vandindvinding