Starupvej 7, 6753 Agerbæk, matrikel nr. 6b, Debel By, Fåborg

Klagefristen udløber den 28. juni 2022

Tilladelse

Kortbilag