Vesterbækvej 63, 6800 Varde, matrikel nr. 5a, Skamstrup By, Øse

Offentliggjort 5. oktober 2022

Klagefristen udløber 2. november 2022

Se Tilladelse

Kortbilag