Hellevej 22, 6753 Agerbæk, matrikel nr. 3p, Rodebæk By, Fåborg

Offentliggjort 6. oktober 2022

Klagefristen udløber 3. november 2022

Se tilladelsen 

Kortbilag