Fornyelse af markvandingstilladelse – Kærbjergvej 37 6753 Agerbæk

Fornyelse af DGU nr. 122.902 – Kærbjergvej 37, 6753 Agerbæk

Offentliggjort 27.02.2023

Høringsfrist 27.03.2023

Fornyelse af tilladelse til markvanding 

Kort Bilag