Fornyelse af markvandingstilladelse samt tilladelse til indvinding af procesvand

Adelvej 13, 6823 Ansager, matrikel nr. 1f, Lund By, Skovlund

Offentliggjort 6. oktober 2022

Klagefristen udløber 3. november 2022

Se tilladelsen

Kortbilag