Fornyelse af vandindvindingstilladelse til havevanding

Kærhøgevej 36, 6800 Varde

Boringens beliggenhed matrikel nr.: 60ec, Varde Markjorder

Klagefristen udløber 21.07.2022

Tilladelse