Godkendelse af skovrejsning og screeningsafgørelse

Offentliggjort: 6. september 2022

Klagefrist: 4. oktober 2022

Skovrejsning på ca. 13,76 ha på matr.nre. 3b, 3m, 3o og 3k Rottarp By, Outrup.

§ 8 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur nr. 1236 af 24. november 2017.

§ 16 og § 21 i lovbekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Læs hele afgørelsen
Screeningsafgørelse