Godkendelse af skovrejsning og screeningsafgørelse

Offentliggjort: 13. september 2022

Klagefrist: 11. oktober 2022

Skovrejsning på ca. 4 på matr.nre. 2l og 3a Stundsig By, Horne.

§ 8 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur nr. 1236 af 24. november 2017.

§ 16 og § 21 i lovbekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Læs hele afgørelsen
Screeningsafgørelse