Godkendelse af skovrejsning og screeningsafgørelse

Matr.nr. 6f Vallund By, Ølgod

Klagefristen udløber 12. oktober 2022

Godkendelsen

Miljøscreening