Godkendelse af skovrejsning og screeningsafgørelse

Skovrejsning, matr.nr. 1k,1h, 1cb,1n Ø. Debel By, Lunde, 7b Snittrup, Lunde

Klagefristen udløber 13. oktober 2022

Godkendelse

Miljøscreening