Offentliggjort: 28. februar 2022

Klagefrist: 28. marts 2022

PL § 51 – Afgørelse om at Varde Kommune ikke håndhæver vilkårene i landzonetilladelserne tinglyst hhv. 5. februar 1988 og 15. august 1989 på matr.nr. 19b Ho By, Ho.

Læs hele afgørelsen.