Hvad er en udviklingsplan?

En udviklingsplan er en borgerdrevet plan for en hel by, der skal hjælpe til at synliggøre de visioner og ønsker der måtte være for den fremtidige udvikling i området.

En udviklingsplan rummer ingen bestemmelser, og har derfor ingen umiddelbar retsvirkning. Ved realisering af projekter i udviklingsplanen kan denne afstedkomme lokalplaner, områdeplaner og lignende.

Forslaget vedtaget

Udvalget for Plan og Teknik har den 14 juni 2022 vedtaget forslaget til udviklingsplanen for MOT (Mejls, Orten og Tinghøj), som Varde Kommunes forslag til en visionsplan for den videre udvikling i MOT.

Høringsperiode

Bemærkninger til forslaget til udviklingsplanen sendes til Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde eller mail: planogby@varde.dk senest d. 09.08.2022.

Se udviklingsplan for MOT her.