Varde Kommune fremlægger projektforslag til genslyngning af Hornelund Bæk på de nederste ca. 1,4 km af vandløbet inden sammenløb med Gunderup Bæk. Hornelund Bæk er en del af Varde Å systemet.

Projektet har til formål, at skabe bedre gyde- og opvækst forhold for Laks, Ørred og Bæklampret, samt forbedre sammenhæng mellem eng og vandløb til gavn for planter, insekter og pattedyr.

 

Projektet er i 8 ugers offentlig høring, hvorefter Varde Kommune vil træffe endelig afgørelse i henhold til vandløbsloven, planloven og naturbeskyttelsesloven.

Projektmaterialet er vedlagt og kan i øvrigt findes på Varde kommunes hjemmesiden under høringer.

Bemærkninger til projektet skal være afleveret til Varde kommune senest den 1. april 2022. De kan mailes til flso@varde.dk.

Spørgsmål til projektet kan rettes til Flemming Sørensen på 7994 7421 eller flso@varde.dk

 

Se projektforslag

Bilag