Høring vedrørende husdyrgodkendelse – Bolhedevej 14, 6800 Varde

Varde kommune agter at give tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse til en udvidelse af husdyrbruget på Bolhedevej 14, 6800 Varde.

Ansøgning, miljøkonsekvensrapport og et udkast til afgørelse er vedhæftet.

Hvis du har kommentarer, bemærkninger eller spørgsmål til udkastet, bedes du rette henvendelse til Jørgen Enevoldsen, Bytoften 2, 6800 Varde, tlf. 7994 7150, jene@varde.dk

Senest den 13. juni 2022.

Endelig afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse træffes snarest efter høringsfristens udløb, og efter at eventuelle høringssvar er behandlet.

Udkast til miljøgodkendelse

Miljøkonsekvensrapport

Ansøgningsskema