Høring vedrørende husdyrgodkendelse – Fårholtvej 3, 6823 Ansager

Varde kommune agter at give miljøgodkendelse til en ændring af husdyrbruget på Fårholtvej 3, 6823 Ansager.

Ansøgning, miljøkonsekvensrapport og et udkast til afgørelse er vedhæftet.

Hvis du har kommentarer, bemærkninger eller spørgsmål til udkastet, bedes du rette henvendelse til Jørgen Enevoldsen, Bytoften 2, 6800 Varde, tlf. 7994 7150, jene@varde.dk

Senest den 28. marts 2022.

Endelig afgørelse om miljøgodkendelse træffes snarest efter høringsfristens udløb, og efter at eventuelle høringssvar er behandlet.

Udkast  til miljøgodkendelse af fjerkræbrug

Miljøkonsekvensrapport

Skema