Høring vedrørende husdyrgodkendelse – Hestkærvej 52, 6823 Ansager

Varde kommune agter at give miljøgodkendelse til en udvidelse af husdyrbruget på Hestkærvej 52, 6823 Ansager.

Ansøgning, miljøkonsekvensrapport og et udkast til afgørelse er vedhæftet.

Hvis du har kommentarer, bemærkninger eller spørgsmål til udkastet, bedes du rette henvendelse til Jørgen Enevoldsen, Bytoften 2, 6800 Varde, tlf. 7994 7150, jene@varde.dk

Senest 11. april 2023.

Endelig afgørelse om miljøgodkendelse træffes snarest efter høringsfristens udløb, og efter at eventuelle høringssvar er behandlet.

Offentliggjort 7. marts 2023

Ansøgning (åbner i nyt vindue)

Miljøkonsekvensrapport (åbner i nyt vindue)

Udkast til afgørelse (åbner i nyt vindue)