Høring vedrørende husdyrgodkendelse – Sømosevej 30, 6800 Varde

Varde kommune agter at give miljøgodkendelse til husdyrbruget på Sømosevej 30, 6800 Varde.

Ansøgning, miljøkonsekvensrapport og et udkast til afgørelse er vedhæftet.

Hvis du har kommentarer, bemærkninger eller spørgsmål til udkastet, bedes du frem til den 29. juli rette henvendelse til Jørgen Enevoldsen, Bytoften 2, 6800 Varde, tlf. 7994 7150, jene@varde.dk

eller derefter på grund af ferie til Susanne Seested, 7994 6106, suse@varde.dk

Senest den 15. august 2022.

Endelig afgørelse om miljøgodkendelse træffes snarest efter høringsfristens udløb, og efter at eventuelle høringssvar er behandlet.

Ansøgningsskema

Miljøkonsekvensrapport 

Udkast til afgørelse