Krydsningstilladelse Sædding Bæk, nedre løb og Gest Bæk

Varde Kommune har givet tilladelse til krydsning af Sædding Bæk, nedre løb og Gest Bæk.

Der kan klages over afgørelsen frem til og med d. 13. juni 2022.

Krydsningstilladelse

Krydsningsansøgning

Myndighedskort

Kortbilag

Klagevejledning