Landzonetilladelse – matr.nr. 1a Løftgård, Outrup

Offentliggjort den 5. januar 2022

Klagefrist den 2. februar 2022

PL § 35 – Tilladelse til anlæg af en sø

Se afgørelse med kortbilag her