Opførelse af en garagebygning på 85 m² samt lovliggørelse af et opført drivhus på 13 m²

Klagefristen udløber den 22. juli 2022

Landzonetilladelse