Landzonetilladelse til opførelse af et udhus på 80 m².

Klagefrist: Senest den 4. maj 2022

Landzonetilladelse

Kortbilag