Landzonetilladelse – Blåbjergvej 66, 6830 Nørre Nebel

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal til autocamperparkering med 3 pladser og lovliggørende tilladelse til 2 overdækkede arealer på 28m² og 48m²

Klagefristen udløber 22. september 2022

Tilladelse