Landzonetilladelse til opførelse af stuehus på 200 m² og 60 m² integreret carport/udhus.

Klagefrist: Senest den 5. april 2022

Tilladelse

Kortbilag