Landzonetilladelse – Efterskolevej 8 – 6870 Ølgod

Ændret anvendelse af areal til kunstgræsbane med tilhørende jordvold og lysmaster

Klagefristen udløber den 2. juni 2022

Landzonetilladelse 
Bilag